Hvad stiller vi op med den viden?

Denne viden leder naturligvis til nogle umiddelbare arkæologiske slutninger og spørgsmål men det vil jeg lade arkæologerne om. Man må nu spørge sig selv; hvilke muligheder ligger der i denne metode? det rent arkæologiske at man før en udgravning kan danne sig et overblik over udgravningsfeltet synes indlysende. Det giver en mulighed for at anvende tid og kræfter, for slet ikke at tale om midler i øvrigt mere rationelt. Dernæst er der en mulighed for i forbindelse med f.eks. en fredningssag at vurdere udbredelsen af et fundsted. Det vil således f.eks. være oplagt at kortlægge fundamenter og andre kendte bygningsrester uden en egentlig udgravning. I forbindelse med en nødudgravning vil det være en fordel forbåde arkæologer og entrepenører at kunne vurdere omfanget af det fundne umiddelbart efter at man er stødt på det. Her kommer også insitu konserveringen ind i billedet. Den mest iøjnefaldende egenskab ved teknikken er at man ikke griber ind overhovedet og dog kan give et kvalificeret svar på for insitu bevaringen grundlæggende spørgsmål som; hvad har vi? og hvor? Endvidere vil metoden sammen med elektromagnetiske målinger kunne sige noget om forholdet mellem f.eks. metallisk jern og korrosion uden at man nødvendigvis må derned og kigge efter.
Det er alt sammen ting vi kan gøre med metoden som den foreligger her. I et videre perspektiv er der naturligvis brug for at et arbejde som dette verificeres så vi kan opnå mere detaljeret viden om hvad vore magnetiske anomalier fortæller. Endvidere er der endnu u-udforskede muligheder i kombinationen mellem flere geofysiske metoder som nævnt i indledningen vil det næste naturlige skridt være at inddrage først og fremmeste elektromagnetiske metoder og dernæst jordradar.


her finder du et antal links der kan uddybe emnet

 
 
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på ulrich@alfheim.dk
 
Med venlig hilsen
Ulrich SchnellVi skylder en dybtfølt tak til:
Anders Lie
KAMPSAX-mapinfo
Helge Brink Madsen
Peter Birkedahl
samt
Karen og Erik Nielsen for husly under feltarbejdet.


Tilbage til geofysik
tilbage til hovedsiden