En grundplan over handelspladsen bliver til

Nu er vi næsten der hvor vi gerne ville nå hen. Vi lægger vores fortolkning af data ind over udgravningsplanen for området. For det første ser vi at det vi tolkede som kanten af et udgravningsfelt er sammenfaldende med en smal udgravning. Endvidere kan vi umiddelbart lokalisere mindst fire værksteder. Bygningen mod nord forbliver et mysterium, men grøfterne mellem parcellerne fordeler sig pænt over området i to dele en østlig og en vestlig. Grøfterne ligger med 8-10 meters mellemrum. Peter Birkedahl har endvidere kunnet bekræfte at parcelinddelingen kan spores i den udgravning der støder op mod området mod vest. Vi har således kunnet tegne et kort over opbygningen af handelspladsen i store træk. 
Alt er naturligvis ikke sagt med det. Det er således nødvendigt for en mere detaljeret fortolkning at få afklaret hvad det er for en konstruktion vi ser mod nord. og om en del af de anomalier vi ser f.eks. kunne være stolpehuller.

Næste side


Figur 14 Udravningsplanen (Peter Birkedahl)


 

 

Figur 15 Tolkningerne lagt ind på udgravningsplanen
 
 

Næste side
Tilbage til geofysik
Tilbage til hovedside