Det samlede billede

 
Nu er det tid at se på det samlede billede af de magnetiske anomalier vi har fundet. Overordnet ser vi at der er en række nogenlunde ækvidistante linier vinkelret på vikingetidens kystlinie. Disse linier fordeler sig i to områder; et tæt på kysten og et lidt længere fra kysten. Mellem disse linier finder vi de store anomalier. Der ud over finder vi en halv oval med en større anomali i midten. De mange mindre anomalier synes at ligge mere eller mindre tilfældigt fordelt over området. 
Sammenligner vi med kendte anomalier fra samme periode som f.eks. Ribe, Birka og Kaupang er det nærliggende at tolke linierne som gøfter mellem de enkelte parceller på handelspladsen og de større anomalier mellem disse som ildsteder/esser eller ovne pladseret i grubehuse imellem disse grøfter. grøfterne omkring et værksted er ofte udfyldt af affald fra arbejdet i værkstedet. Dette stemmer ganske godt overens med at vi omkring de største anomalier finder en større magnetisk kontrast i grøfterne. Ovalen i det nordlige hjørne er mere problematisk. Analogien til en bygning som vi kender dem fra vikingetiden er dog nærliggende. den åbne oval kunne lede tanken hen på et båd-naust. En anden mulighed er et palisadeværk. Der er således en mulighed for at de anomalier der ligger i denne form er stolpehuller. Dette kan desværre ikke afgøres endeligt med denne teknik alene, men burde verificeres med en gravning. 

Næste side

Figur 11 Alle anomalier

Figur 12 Alle anomalier med et forslag til tolkningNæste side
Tilbage til geofysik
Tilbage til hovedside