Signalet fra den vertikale gradient

 
Når vi så betragter kortet der fremkommer når vi ser på den vertikale gradient ser vi straks at kortet tager sig helt anderledes ud. Væk er hældningen forårsaget at den hældende kridtgrund og nogle af de anomalier der var så tydelige på de to foregående kan nu kun anes. Når så øjnene har vŠnnet sig til at se på det nye kort ser vi at der er mange flere punktanomalier. Vi ser antageligt en del flere sten på dette billede end på de to foregående. Vi ser også en svag NNV - SSØ gående stribning Denne stribning er sammenfaldende med de linier der er fuldt i det udlagte net. Der er tale om en artefakt som vi må se bort fra. Det umiddelbart vigtigste på dette billede er at de linier vi før har anet vinkelret på den forhistoriske kystlinie nu træder tydeligt frem. Konturerne af udgravningsfeltet i den sydlige del af området er nu meget tydelige.

Figur 9 Den vertikale gradient kontureret

 

Figur 10 De vigtigste anomalier fra den vertikale gradient


 

Næste side
Tilbage til geofysik
Tilbage til hovedside