Signalet fra bundsensoren

Ser vi dernæst på bundsensoren ser vi igen de samme anomalier som på topsensoeren. Vi har nu fat i en sensor der er nærmere jorden, hvorfor vi må forvente at få et signal fra også relativt små anomalier. Når vi så kaster et blik på det fremkomne kort, ser vi straks at der er en større detaljerigdom. Særligt skal det bemærkes at de linier vi så føre nu ses tydeligere og der er flere af dem. desuden tegner der  sig et par firkantede anomalier med en anomali i midten. Vi ser igen bort fra hældningen mod syd-syd-øst og den halvcirkel som vi har valgt at tolke som en palæolitisk strandvold. Med hensyn til udgravningsfelterne aner vi nu konturerne af det felt der ligger i den sydlige del af området.

Figur 7 bundsensorens signal kontureret

 

Figur 8 De vigtigste anomalier fra bundsensoren
 


Næste side
Tilbage til geofysik
Tilbage til hovedside