Fortolkning af data

Magnetiske data er desværre ikke helt enkle at tolke og kan som sådan ikke tolkes umiddelbart ud fra det fremkomne kort over anomalierne. For det første spiller afstanden til det legeme der udløser anomalien ind med den tredje rod af afstanden. For det andet spiller materialet magnetiske sucseptibilitet ind. For det tredje er magnetisme i sin natur polær så orienteringen af polerne spiller ind. For det fjerde spiller legemets orientering ind. Endelig kan detektorernes vinkel i forhold til legemet have betydning. I praksis kan en del af disse faktorer dog elimineres. Grundlæggende skal man være opmærksom på at en punktformet anomali vil vil bestå af både en positiv og en negativ anomali. En effekt der i de fleste tilfælde vil forekomme at være forstærket omkring et aflangt og/eller hældende legeme som íllustreret i figur 4.
Før vi går til den mere arkæologisk orienterede fortolkning af data bør vi kaste et blik på udgravningsplanerne for de udgravninger der er foretaget i området (figur 5). Sammenholder vi dette kort med et kort der viser hvor vi har foretaget magnetometriske målinger ses det at der i alle tre tilfæde er områder der grænser op til og tildels overlapper større udgravninger. Dette er naturligvis en hjælp idet vi således har en chance for at sige ret præcist hvad vore strukturer repræsenterer.

 

 

<font size="-1"><b><i>Figur 5 Ovenfor ses en skitse over hvor i området

Figur 5 Ovenfor ses en skitse over hvor i området der er foretaget udgravninger.

 

Næste side
Tilbage til geofysik
Tilbage til hovedside