Efterbehandling af filtrering af data

 

De rå data der herved fremkommer kan give en ide om de store strukturer og de stærkt magnetiske strukturer. For at kunne se de strukturer der er arkæologisk interessante, må data dog igennem en større matematisk efterbehandling. Denne del af processen er i de fleste tilfælde den mest tidskrævende. Den geomagnetiske gradient (GMG) skal i første omgang trækkes fra. GMG kan i de fleste tilfælde tilnærmes til en lineær funktion. I teknikkens traditionelle geologiske anvendelse Er man på nuværende tidspunkt fremme ved det man skal bruge. Da vi ikke er specielt interesseret i den underliggende geologi skal også påvirkningen herfra filtreres ud. det kan ikke altid lade sig gøre uden at miste vigtige arkæologiske data. I nærværende eksempel ser vi f.eks. en stigning i det generelle felt fra syd mod nord. Denne variation der har samme størrelsesorden på top og bund sensor og afspejler derfor en struktur der i forhold til fundlaget ligger relativt dybt. Vi har her tilladt os at tolke det som et signal der stammer fra den underliggende kalk der i dette område hælder meget kraftigt mod syd. Denne effekt forsvinder stort set når vi betragter den vertikale gradient. Under betragtningen af den vertikale gradient skal der tages højde for mere subtile geologiske signaler såsom strandvolde, gamle vandløb o.s.v.

 

Figur 4

 

 

Figur 4 Her ses i en dimension hvorledes et signal fra henholdsvis to punktanomalier i to forskellige dybder, og en aflang hældende anomali vil tage sig ud.

Næste side
Tilbage til geofysik
Tilbage til hovedside